Kunddatahantering

För att möjliggöra handel på www.grusexpressen.se så registreras följande personliga upplysningar:

Namn
Adress
Telefonnummer
E-mail adress

Vi utför registreringen av dina personliga uppgifter i syfte att kunna leverera till dig. Dina personuppgifter registreras hos Grusexpressen och arkiveras i fem år och raderas därefter. Ansvariga över Privata data hos Grusexpressen är Jonas Klingenstierna. Har du frågor eller kommentarer så når du honom på 072 5074025.

Upplysningar som registrerats på www.grusexpressen.se vidarebefordras eller säljs under inga omständigheter vidare till tredje part. Vi registrerar heller inte känslig personlig information.