Miljögaranti

Vi vill ta vårt ansvar för en bättre miljö och har tagit fram vår egen miljögaranti. Det innebär att:

  • 100% av Jord och Grus levereras med miljöanpassade fordon. Det betyder att alla transporter till dig sker med lastbil som uppfyller EU’s Euro 6 krav . Om du väljer transport med kranbil så är det vårt mest miljövänliga alternativ då de drivs med FordonsGas samt uppfyller Transportstyrelsens krav på Tunga Transporter enligt Miljözon 3.
  • Transporten minimeras med ruttoptimerings teknik och chaufförer har utbildning i miljö effektiv körning för att minimera utsläpp.
  • Underhåll av lastbilar sker med miljöpåverkan i fokus.