Hasselfors Rhododendronjord (1 Ton) Kranbil FriFrakt StorSth+Uppsala

Hasselford Rhododendronjord är en relativt grov torv/barkblandning framställd för planteringar med t ex rhododendron, ljungväxter, hortensior och kalkskyende perenner. Många barrväxter trivs också i den luckra jorden. Jorden säljs i storsäck och det är frifrakt med kranbil inom StorStockholm och Uppsala.

3413 kr

Rubrik
20% på beställningar om du beställer fler säckar av samma sort
10% på beställningar av sjösingel om du beställer fler säckar av samma sort

Beskrivning

Hasselfors Rhododendronjord är en relativt grov torv/barkblandning framställd med tanke på surjordsväxternas speciella krav. Jorden är mycket lucker, rik på mull och håller ett lågt pH-värde. Jorden säljs i storsäck och det är frifrakt med kranbil inom StorStockholm och Uppsala.

Varutyp:                Mulljord
Siktning:               20 mm
pH-värde:             4,5-6,0
Ledningstal:         1-3
Mullhalt:             >15 vik %

Användningsområde Hasselfors Rhododendronjord

Hasselfors Rhododendronjord används till nyplantering och underhåll av äldre planteringar med t ex rhododendron, ljungväxter, hortensior och kalkskyende perenner. Många barrväxter trivs också i den luckra jorden.
Planteringsgroparna ska vara väl tilltagna och all befintlig jord byts ut mot Rhododendronjord. Är den omgivande jorden kalkrik kan man antingen göra en upphöjd bädd eller lägga en geotextil som skydd mot den kalkrika jorden. Vid plantering av större träd och buskar är det en fördel att blanda in sand eller grus i jorden så att man får bättre stabilitet.

Ytterligare information

Vikt 1000 kg
Dimensioner 110 × 70 × 110 cm