Hasselfors Växtjord Typ A (1 ton) kranbil FriFrakt StorSth+Uppsala

Växtjord typ A är en rotogräsfri jord som innehåller sand för att skapa struktur och lera för att öka vatten- och näringshållande
förmåga samt organiskt material som också håller fukt och näring samt främjar etableringen.

Jorden är gödslad med kravgodkänd naturgödselmedel Biofer. Näringsämnena från gödslet löses upp långsamt med mikroorganismernas hjälp. Dessa är mest aktiva under den varma
årstiden då växterna kan ta upp näringen som finns löslig i markvätskan.

Passar som växtjord till buskar och träd där man önskar skapa ”normala” fuktförhållanden. Kan även användas till underlag för gräsytor då mullhalten är relativt låg.
För buskplantering rekommenderas minst 40 cm lager av  växtjord. För trädplantering måste jordgropens djup och bredd anpassas till platsen och omgivande marken. Trädets storlek
har också betydelse för planteringsgropen. Större träd väger så pass mycket så det kan vara till en fördel och lägga ett
lager med makadam under trädet. Se till att marken under växtjorden är uppluckrad. Mineraljorden under växtjorden ska vara genomsläpplig och siktkurvan ska harmoniera med
växtjorden.
Vid beräkning av åtgång ta hänsyn till att jorden sätter sig ca
20% efter utläggning.
Växtjord typ A är inte helt optimal till perenner, köksträdgård eller sommarblommor. Dessa växter behöver en jord med högre
mullhalt, såsom Trädgårdsjord E, Frilandsjord eller Rabattjord.

Varutyp:                                                     Mineralbaserad växtjord
Siktning:                                                     20 mm
Mullhalt:                                                    5-8 vikt %
Lerhalt:                                                       5-15 %
pH                                                              5,5-7,5
Ledningstal:                                               1,5-4
Totalporositet:                                         ca 60 %

Se mer information på Hasseforsgardens hemsida Växtjord typ A – Hasselforsgarden.se

2486 kr

Slut i lager

Beskrivning

Växtjord typ A är en rotogräsfri jord som innehåller sand för att skapa struktur och lera för att öka vatten- och näringshållande
förmåga samt organiskt material som också håller fukt och näring samt främjar etableringen.

Jorden är gödslad med kravgodkänd naturgödselmedel Biofer. Näringsämnena från gödslet löses upp långsamt med mikroorganismernas hjälp. Dessa är mest aktiva under den varma
årstiden då växterna kan ta upp näringen som finns löslig i markvätskan.

Passar som växtjord till buskar och träd där man önskar skapa ”normala” fuktförhållanden. Kan även användas till underlag för gräsytor då mullhalten är relativt låg.
För buskplantering rekommenderas minst 40 cm lager av  växtjord. För trädplantering måste jordgropens djup och bredd anpassas till platsen och omgivande marken. Trädets storlek
har också betydelse för planteringsgropen. Större träd väger så pass mycket så det kan vara till en fördel och lägga ett
lager med makadam under trädet. Se till att marken under växtjorden är uppluckrad. Mineraljorden under växtjorden ska vara genomsläpplig och siktkurvan ska harmoniera med
växtjorden.
Vid beräkning av åtgång ta hänsyn till att jorden sätter sig ca
20% efter utläggning.
Växtjord typ A är inte helt optimal till perenner, köksträdgård eller sommarblommor. Dessa växter behöver en jord med högre
mullhalt, såsom Trädgårdsjord E, Frilandsjord eller Rabattjord.

Varutyp:                                                     Mineralbaserad växtjord
Siktning:                                                     20 mm
Mullhalt:                                                    5-8 vikt %
Lerhalt:                                                       5-15 %
pH                                                              5,5-7,5
Ledningstal:                                               1,5-4
Totalporositet:                                         ca 60 %

Se mer information på Hasseforsgardens hemsida Växtjord typ A – Hasselforsgarden.se

Ytterligare information

Mängd

1 ton, 500 kg