Hasselfors Gräsmattejord ogödslad (1 ton) kranbil FriFrakt StorSth+Uppsala

Hasselfors Gräsmattejord ogödslad passar som grund till nyanläggning och restaurering av gräsytor. Jorden sälja i storsäck och det är frifrakt med kranbil inom StorStockholm och Uppsala.

2650 kr

Rubrik
20% på beställningar om du beställer fler säckar av samma sort
10% på beställningar av sjösingel om du beställer fler säckar av samma sort

Beskrivning

Hasselfors Gräsmattejord ogödslad 0710 är en sållad och jämn mineraljord med stabil struktur. Jorden innehåller sand, torv, lera. Den innehåller även kompost, mindre mängder naturkross eller bergkross, samt långtidsverkande naturgödsel och kalk. Sanden ger jorden struktur och genomsläpplighet medan leran och det organiska materialet ökar jordens fukt och näringshållande förmåga.

Siktning:                                                    20 mm
Mullhalt:                                                   3-5 vikt %
Lerhalt:                                                      5-15 %
pH:                                                            5,5-7,5

Användningsområden Hasselfors Gräsmattejord ogödslad

Hasselfors Gräsmattejord ogödslad passar som grund till nyanläggning och restaurering av gräsytor. Lämpar sig lika bra till rullgräs som sådda gräsytor.

Ytterligare information

Vikt 1000 kg
Dimensioner 110 × 70 × 100 cm