Hasselfors Trädgårdsjord E Mineralgödslad (1 ton) FriFrakt StorSth+Uppsala

Trädgårdsjord E Mineralgödslad är en rotogräsfri och lucker växtjord. Det är en jord som passar till planteringar av perenner, buskar och träd i normala växtförhållanden men även till gräsmattor. Jorden säljs i storsäck och det är frifrakt med kranbil inom StorStockholm och Uppsala.

3099 kr

Rubrik
20% på beställningar om du beställer fler säckar av samma sort
10% på beställningar av sjösingel om du beställer fler säckar av samma sort

Beskrivning

Hasselfors Trädgårdsjord  E Mineralgödslad (0716) är en rotogräsfri och lucker växtjord. Leran och det organiska materialet ser till att fukten och näringsämnena hålls i växtbädden, medan sanden ger jorden en god och stabil struktur samt bra genomsläpplighet. Trädgårdsjord E innehåller välförmultnad grönkompost som tillverkas av trädgårdsavfall. Kompost är ett bra tillskott i växtjordar då den ökar mängden mikroliv och stabila mullämnen.

Vi säljer två varianter av Trädgårdsjord E . Den mineralgödslade används med fördel på våren då näringsämnena, som lätt löses upp i marken, kan tas tillvara av växterna.

Varutyp:                    Mineralbaseradväxtjord
Siktning:                   20 mm
pH-värde:                 5,5-7,5
Ledningstal:             1,5-4,0
Mullhalt:                   7-9 vikt%
Lerhalt:                      5-15 %

Användningsområden

Hasselfors Trädgårdsjord  E Mineralgödslad passar till planteringar av perenner, buskar och träd i normala växtförhållanden. Det är en bra jord men många användningsområden då den även kan användas till gräsmattor i hemträdgårdar. Den mineralgödslade används med fördel på våren då näringsämnena som lätt löses upp i marken kan tas tillvara av växterna.

Ytterligare information

Vikt 1000 kg
Dimensioner 120 × 80 × 110 cm