Transport

Kranbil

Miljögaranti Fordsons gas

Vi kör våra storsäckar med ”Grusis”, en Iveco Daily som drivs av biogas, det bästa alternativet med minst miljöpåverkan. Det är en liten smidig lastbil som är relativt lätt så den kan köra på vägar och underlag som normala tyngre lastbilar inte kommer fram på. Den har en begränsad lyftradie men det kompenserar den med att kunna placera sig på rätt ställe. Bredden är anpassad efter privatkunders behov då den kommer in mellan grindstolpar och träd. Den lägre höjden gör att risken för brutna grenar eller nerrivna elledningar minskas. En perfekt kranbil för hemleveranser till kund.

Transport på pall-Stockholm skärgård

Waxholmsbolaget
Waxholsbolaget_sandhamn

Vi använder Waxholmsbolaget gods för leveranser till kunder utan väg-anslutning i Stockholms skärgård. Waxholmsbolaget gods kan angöra många bryggor i skärgården. Ange till vilken brygga du önskar få din beställning levererad, i information fältet “Beställningsanteckningar” i “Kassan”.